Oglašanje na službeni telefonski klic:
• Na telefonski klic se čim prej odzovemo – trikratno zvonjenje je še dopustna meja, da pustimo čakati klicočega na odgovor.
• Oglašajmo se z nasmehom in s prijetnim tonom glasu, da sogovornik začuti, da je dobrodošel.
• Pozdravimo : »Dobro jutro! » ali »Dober dan!«
• Predstavimo podjetje (povemo ime podjetja in mogoče še oddelek); npr.: »Podjetje Melodija d.o.o.«
• Se predstavimo sami (ime , priimek); npr: »Janez Novak pri telefonu, prosim.«

Službeno klicanje po telefonu:
• Kličemo med uradnimi urami.
• Pustimo, da telefon pozvoni vsaj petkrat preden odložimo, saj se klicani ne more vedno takoj odzvati na klic.
• Pozdravimo: »Dobro jutro! » ali »Dober dan!«
• Navedemo ime podjetja, oddelka: »Kličem s podjetja Melodija d.o.o.«
• Se predstavimo z imenom in priimkom: »Janez Novak pri telefonu.«
• Se prepričamo ali govorimo s pravo osebo: »Govorim z gosp….. »
• Razložimo zakaj kličemo.
• Če kličemo prek telefonske centrale (telefonista), se ni potrebno predstaviti, pač pa povemo oddelek ali ime osebe s katero želimo govoriti.
• Če se oglasi tajnica, pozdravimo, se predstavimo in povemo s kom želimo govoriti. Ko se oglasi oseba s katero želimo govoriti, pozdravimo in se ponovno predstavimo, čeprav smo že tajnici povedali kdo smo in od kod kličemo.