V večjih podjetjih, kjer obstaja večstopenjska hierarhija, je vikanje bolj pogost način naslavljanja. Pri čemer se vsi v podjetju med seboj vikajo. To je še posebej pogosto v bankah, zavarovalnicah in državnih institucijah. Lahko pa se ljudje na določenem hierarhičnem nivoju tikajo, tiste na višjem kakor tudi tiste na nižjem nivoju pa vikajo.

Za večino manjših podjetij pa je značilno, da imajo sodelavci bolj neformalen odnos in se med seboj tikajo.

Tikati ali vikati?

S tikanjem dosežemo večjo sproščenost v podjetju, kar navadno ugodno vpliva na in večjo ustvarjalnost in produktivnost. Po drugi strani, pa tikanje vodi tudi v domačnost, ki ni vedno dobrodošla v službenih odnosih. Prevelika domačnost privede v preveč zaupne odnose, kar v skrajni meri lahko vodi v razna obrekovanja, ki nikakor niso zaželena v poslovnem okolju.

Preveč zaupnosti med podrejenimi in nadrejenimi je zlasti težavno, ko pride do nesoglasij. Ko mora nadrejeni od podrejenega kaj zahtevati, kar je že samo po sebi težko in še bistveno težje, če se med sabo tikamo. Ali ko mora nadrejeni podrejenega grajati ali sankcionirati.

Kdo lahko prvi predlaga tikanje?

Tikanje kakor tudi vikanje je lahko dvorezen meč in velja dobro premisliti, preden sprejmemo odločitev, da ne bomo kasneje obžalovali.

Na delovnem mestu lahko tikanje predlaga nadrejeni. To ne sme biti ukaz, pač pa samo predlog. Podrejeni ima vso pravico predlog zavrniti, če mu ne ustreza, da bi nadrejenega tikal. Lahko si tudi vzame čas za premislek.
 
Nikakor pa si nadrejeni ne sme vzeti pravice in samovoljno tikati mlajšega ali podrejenega sodelavca. Če pa nas kdo od starejših ali nadrejeni nagovori s ti, torej, če sam izbere to neposredno obliko, daje s tem tudi nam pravico, da ravnamo enako. Če nam ustreza, da se z nadrejenim tikava, lahko v takem primeru, začnemo tikati brez posebnega dogovora. Če pa nam to ne ustreza, lahko šefa opomnimo, da se ne spomnimo, da bi se dogovorila za tikanje.

Spomnimo še na pravila bontona:

• osnovna pravila
V družbi obstajajo pravila glede tikanja. Tikanje sme predlagati:
- starejša oseba predlaga tikanje mlajši
- gospa prva predlaga tikanje moškemu

• v poslovnem svetu
- Nadrejeni predlaga tikanje podrejenemu