Vsaka občina je predstavljena s kratkim člankom, v katerem so opisani izbrani statistični podatki in tudi kazalniki, ki omogočajo primerjavo z drugimi občinami.

Med splošnimi statističnimi podatki lahko dobite podatke o: velikosti občine, številu prebivalcev, gostoti naseljenosti, naravnem prirastku…
Sledijo zanimivi podatki kot so:

• število vrtcev v občini ter procent otrok vključenih v vrtec,
• številu učencev v osnovnih šolah in srednjih šolah, kakor tudi število študentov in diplomantov,
• procent zaposlenih ali samozaposlenih ter registriranih brezposelnih oseb,
• povprečna mesečna bruto in neto plača na zaposleno osebo in število prejemnikov vsaj ene denarne socialne pomoči,
• število podjetij v občini ter prihodek podjetij,
• število osebnih avtomobilov….

Interaktivno spletno orodje dobite na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.