Telefon je učinkovit način opominjanja strank na neplačane račune. Je dovolj diskreten in neposreden in zato velikokrat doseže želeni namen. Naučiti se je potrebno ustreznega pristopa, s katerem stranki pokažemo, da razumemo njene težave, vendar hkrati odločno poudarimo, da je potrebno dolgove poravnati.

Telefonski pogovori so uspešni takrat, kadar so opravljeni profesionalno. Pomembno je, da je klicatelj usposobljen in pripravljen na različne okoliščine in da se zna ustrezno odzvati. Pred samim pogovorom je potrebno pripraviti vse podatke in dokumente, tako da smo že predhodno dobro seznanjeni s tematiko.

Prav tako je koristno, da vodimo evidenco klicev telefonske izterjave, ki nas informira o preteklih klicih in odzivih naših strank. Evidenca preteklih klicev omogoča, da se ne ponavljamo in da vodimo kontinuirano razpravo s strankami. Največkrat je namreč tako, da je za uspešno izterjavo potrebnih več klicev.

Med samim pogovorom skrbimo za pozitiven dialog in usmerjenost k reševanju problema, skrbimo za dejavno poslušanje (spraševanje in povzemanje), ter zastavljamo vprašanja, ki vodijo pogovor v smeri iskanja rešitev. Če je le mogoče, že pred samim pogovorom poiščite skupne interese, zakaj je stranki pomembno, da še vedno ostane naš kupec/naročnik - kaj z ohranitvijo poslovnega sodelovanja dobi. Je stranki možno ponuditi alternativni dogovor?

Izogibati se je potrebno provokacijam, konfliktom in žalitvam - to nikoli ne pripomore k učinkovitejši izterjavi.

Ne skoparite s smehom. Prijazen glas bo pomirjujoče deloval na dolžnika in njegove probleme.
Koristne povezave