Registracija delovnega časa
Registracija delovnega časa
Registracija delovnega časa je namenjena spremljanju prihodov in odhodov delavcev (zaposleni, študentje, zunanji in pogodbeni sodelavci). Podatki so vir za izračun mesečnega obračuna prisotnosti.

24.10.2018

Spremljajo se naslednji podatki:
 • ime in priimek delavca, za katerega je registriran prihod/odhod,
 • dan in ura prihoda/odhoda,
 • vrsta dogodka (prihod, odhod, prihod iz malice, odhod na malico),
 • način registracije: kako je registracija nastala (ročno vpisano prek tipkovnice, avtomatsko vpisano, vpisano s QR kodo),
 • prenos: če je prenos in izračun v Evidenco prisotnosti narejen, potem izpiše povezavo z Evidenco prisotnosti,
 • datum in ura vpisa.
Omogoča:
 • Evidenco prihodov/odhodov.
 • Urejanje podatkov vezano na prihode/odhode.
 • Prenos podatkov o prihodih/odhodih in izračun v Evidenco prisotnosti (kot redno delo in kot višek/manko ur).
 • Izpis seznama prihodov/odhodov v Excel.
Prenos podatkov in izračun v Evidenco prisotnosti
Zaradi vodenja mesečne evidence prisotnosti in obračuna prisotnosti je smiselno redno izvajati prenos podatkov in izračun v Evidenco prisotnosti. Ko je prenos podatkov in izračun končan:
 • se vsi ustrezni prihodi/odhodi vpišejo v Evidenco prisotnosti; za vsak dan lahko dva zapisa (redno delo in višek/manko ur),
 • se za vsak dan izračuna registriran delovni čas (vidno v Evidenci prisotnosti),
 • se pri vseh ustreznih prihodih/odhodih pri polju 'Prenos' izpiše povezava z zapisi v Evidenci prisotnosti,
Pogoji pod katerimi se podatki prenesejo in izračunajo v Evidenco prisotnosti
Prihodi/odhodi za posamezen dan morajo biti ustrezni. Ustreznost pomeni, da ima vsak prihod tudi svoj odhod. Neustrezne prihode/odhode je potrebno ročno popraviti. Če so prihodi/odhodi od današnjega dne, je mogoče potrebno samo počakati jutrišnji dan (takrat bo registriran tudi današnji odhod).

Dva primera ustreznih prihodov/odhodov:

a) Primer: Delavec, ki vodi samo prihode in odhode, ima za vsak dan vsaj dva zapisa:
- prihod
- odhod

b) Primer: Delavec, ki vodi prihode, odhode, prihode iz malice in odhode na malico, ima za vsak dan vsaj štiri zapise:
- prihod
- odhod na malico
- prihod iz malice
- odhod

Dva primera neustreznih prihodov/odhodov:

a) Primer: Delavec, ki vodi samo prihode in odhode, ima na določen dan tri zapise:
- prihod (npr. ob 7:30)
- odhod (npr. ob 12:30)
- prihod (npr. ob 13:30)
Delavec sporoči, da je ob 12:30 do 13:30 koristil privatni izhod. Po končanem delu je pozabil registrirati 'odhod' (npr. ob 16:30). V tem primeru je zanj potrebno ročno vpisati (prek tipkovnice) 'odhod' ob 16:30.

b) Primer: Delavec, ki vodi samo prihode in odhode, ima na določen dan tri zapise:
- prihod (npr. ob 7:30)
- prihod (npr. ob 12:30)
- odhod (npr. ob 16:30)
Delavec sporoči, da je ob 12:30 uri pomotoma registriral 'prihod'. V tem primeru je zanj potrebno ročno zbrisati (prek tipkovnice) zapis 'prihod' ob 12:30.

V dnevu ima lahko več prihodov in odhodov. Pomembno je, da ima enako število prihodov in odhodov.
V dnevu ima lahko več odhodov na malico in več prihodov iz malice. Pomembno je, da ima enako število odhodov na malico in prihodov iz malice.
Primer evidence

Koristni povezavi