Uporaba kapacitet
Kaj omogoča evidenca uporabe kapacitet
Evidenca je namenjena spremljanju uporabe kapacitet (dvoran, prostorov, sejnih sob, počitniških kapacitet, mobilnih telefonov, računalnikov, itd.), ki jih dajete delavcem v uporabo za določen termin.

30.08.2018

Seznam je urejen po datumu vpisa. Najprej so razvrščeni vpisi, ki so vpisani zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
- ime kapacitete,
- termin (od - do) (od kdaj do kdaj je kapaciteta v uporabi),
- uporabnik kapacitete (ime in priimek delavca, ki uporablja kapaciteto),
- opomba (dodatne informacije)

Evidenca je dostopna na spletni strani Evidenca uporabe kapacitet (prikaže se samo v primeru, če ste na portal prijavljeni).
Primer evidence
Koristne povezave