Prejeta pošta
Zakaj se uporablja računalniški program Prejeta pošta?
Računalniški program Prejeta pošta se uporablja za vodenje evidence prejete pošte.

25.10.2017

Omogoča:
  • točno evidenco in obdelavo prejete pošte,
  • avtomatično izdelavo poštne knjige,
  • izvoz prejete pošte v excel,
  • hitro iskanje prejete pošte.
Primer izpisa podatkov o prejeti pošti
Koristne povezave