Poslana pošta
Zakaj se uporablja računalniški program Poslana pošta?
Računalniški program Poslana pošta se uporablja za vodenje evidence poslane pošte.

25.10.2017

Omogoča:
  • točno evidenco in obdelavo poslane pošte,
  • avtomatično izdelavo poštne knjige,
  • izvoz poštne knjige v excel,
  • popis oddanih pošiljk (Pošta Slovenije, obr. P-3),
  • oddajnico (Pošta Slovenije, obr. P-3a),
  • hitro iskanje poslane pošte.
Primer izpisa podatkov o poslani pošti
Koristne povezave