eTajnica.com
Naročnina
Letna naročnina, paketi, ostale storitve in pogoji za sklenitev ter odpoved naročniškega razmerja.

20.02.2019

Namen portala je poslovnim subjektom in posameznikom omogočiti uporabo sodobnih spletnih rešitev za učinkovito organizacijo pisarniškega poslovanja.
Za 7 dnevno testno geslo za preizkus portala eTajnica.com izpolnite povpraševanje.
P a k e t eTajnica.com - 1 uporabnik eTajnica.com - Moja pisarna
Cena

120 EUR + ddv na leto za enega uporabnika

360 EUR + ddv na leto za enega skrbnika

20 EUR + ddv na leto za enega navadnega uporabnika

Namen paketa

Spremljanje trendov pisarniškega poslovanja, karierni nasveti.

Uporaba orodij in računalniških program, vodenje skupnih evidenc, spremljanje trendov, karierni nasveti.

Sporočanje skrbniku in vpogled v svoje podatke.

Število uporabnikov

1

1 skrbnik

Neomejeno število uporabnikov

Imate vprašanje?
telefon: 04 513 92 70
E-pošta: urednistvo@etajnica.com
Naročilnica za
podjetja
Naročilnica za
fizične osebe
Naročilnica
(Moja pisarna)
Moja pisarna
Prejeta pošta

Poslana pošta

Evidenca delavcev

Evidenca prisotnosti

Evidenca dopustov

Registracija delovnega časa

Rokovnik

Naloge

Evidenca uporabe kapacitet

Evidenca voznega parka

Evidenca uporabe vozil

Evidenca vzdrževanja vozil

Evidenca partnerjev

Moji dopusti

Moje prisotnosti

Plan odsotnosti

Vsebine
Baza znanja

Forumi

Moja kariera

Prosta delovna mesta

Pisarniško poslovanje

Vzorci, obrazci in postopki

Okrožnica

Storitve
Telefonska/spletna pomoč

45 EUR + ddv za porabljeno uro
(porabljen čas seštevamo in ob intervalu 30 minut izstavimo račun)

45 EUR + ddv za porabljeno uro (porabljen čas na nivoju organizacije seštevamo in ob intervalu 30 minut izstavimo račun)

Sprememba programske opreme po naročnikovih zahtevah
(potreben čas ocenimo in pred izdelavo pošljemo ceno v potrditev)

45 EUR + ddv za porabljeno uro

45 EUR + ddv za porabljeno uro

45 EUR + ddv za porabljeno uro

Pomoč po e-pošti

Imate vprašanje?
telefon: 04 513 92 70
E-pošta: urednistvo@etajnica.com
Naročilnica za
podjetja
Naročilnica za
fizične osebe
Naročilnica
(Moja pisarna)

Sklenitev naročniškega razmerja

Naročniško razmerje za spletni portal eTajnica.com (www.etajnica.com) se sklene za nedoločen čas. Letna naročnina se obračuna po vsakokratnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani naročnina.

Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico pošljete po:
- faksu na številko 04 513 92 71,
- e-pošti na urednistvo@etajnica.com,
- pošti na naslov Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka.

Odpoved naročniškega razmerja

Naročniško razmerje prekinete tako, da pisno odpoved pošljete po e-pošti, faksu ali običajni pošti na naslov Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka.

Splošno

Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja veljajo do preklica oz. spremembe. Vse morebitne spremembe bodo objavljene na strani naročnina.

Naslov uredništva

Uredništvo eTajnica.com
Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p.
Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 513 92 70, faks: 04 513 92 71
internet: www.etajnica.com, E-pošta: urednistvo@etajnica.com